นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการป้องกันนานาชาติ จากประเทศฝรั่งเศส เสนอผลการค้นพบล่าสุดว่า การออกกำลังกายอย่างหนักวันละ 1 ชั่วโมง ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ ชี้เป็นวิธีที่ง่ายและถูกที่สุดในการป้องกันมะเร็งเต้านม แถมใช้ได้ผลไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าเท่าไร หรือมีอายุมากน้อยแค่ไหน 

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการป้องกันนานาชาติ (International Prevention Research Institute) ประเทศฝรั่งเศส เสนอผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมจากการวิจัยย่อย 37 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกาย และโรคมะเร็งเต้านม อันได้จากผู้หญิงตัวอย่างในการศึกษามากกว่า 4 แสนราย ต่อการประชุมโรคมะเร็งเต้านมระดับยุโรป (European Breast Cancer Conference) ที่กลาสโกลว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยพบว่าหญิงที่ออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น การวิ่ง เล่นกีฬาที่ได้ขยับเคลื่อนไหวทั้งร่างกาย ฯลฯ เป็นเวลาต่อเนื่องกันวันละ 1 ชั่วโมง สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ 11% เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย ที่สำคัญผลที่ได้นี้ยังเสมอภาคกันโดยไม่เกี่ยงว่าผู้หญิงจะมีอายุมากน้อย หรือมีความอ้วนผอมแตกต่างกันไป ทั้งนี้นอกจากการออกกำลังกายอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันแล้ว การทำกิจกรรมที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในจำนวนเวลาเท่า ๆ กัน ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วย

          ศาสตราจารย์แมทธิว โบเนียล ผู้นำการวิจัยระบุว่า ผลวิเคราะห์นี้ได้จากผลงานวิจัยย่อย ๆ จากกลุ่มผู้หญิงอย่างจำนวนนับแสนคน ฉะนั้นทางทีมวิจัยจึงมั่นใจว่าผลวิเคราะห์ที่ได้นั้นมีความหนักแน่น และเชื่อถือได้ในระดับสูง โดยหวังว่าสิ่งที่ทางทีมวิเคราะห์ออกมาได้นั้น จะเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนให้ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดวางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งหวังให้ผลการวิจัยนี้กระตุ้นคุณสุภาพสตรีในทุก ๆ ช่วงวัย ไม่ว่าจะอ้วนหรือผอม ให้หันมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมกัน เพราะเป็นวิธีที่ง่าย ถูก และได้ผลจริง แทนที่จะรอพึ่งการรักษาราคาแพงเมื่อได้ตรวจพบก้อนมะเร็งแล้ว 

          กลไกการลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมเกิดจาก เมื่อร่างกายได้ขยับเคลื่อนไหวก็จะช่วยทำลายไขมัน ซึ่งเซลล์ไขมันนี้เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อหน้าอกเจริญผิดปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ โดยฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นเซลล์มะเร็ง เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน สารอินซูลิน เป็นต้น สตรีที่อ้วนจึงมีโอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าในรายที่ผอมกว่า แต่เมื่อได้ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะในสตรีที่อ้วนหรือผอม ก็ลดโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมได้ในอัตราที่เท่ากันนั่นเอง