เจอร์ เมน บัค ลุยส์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยสุขภาพประชากรภายใน (ไอพีเอชอาร์) ในสังกัดสถาบันสุขภาพและพัฒนาการเด็กแห่งชาติ (เอ็นไอซีเอชดี) เปิดเผยถึงงานวิจัยล่าสุดของไอพีเอชอาร์ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ เฟอร์ติไลตี แอนด์ สเตอริไลตี เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าคู่สามีภรรยาซึ่งต้องการตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม ซึ่งมีกาเฟอีน เพราะงานวิจัยล่าสุดพบว่ากาแฟมีส่วนเชื่อมโยงกับภาวะเสี่ยงต่อการแท้งสูงมาก

     งานวิจัยดังกล่าวพบว่าสำหรับสตรีที่ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน มากกว่า 2 แก้วเป็นประจำทุกวันก่อนหน้าที่จะเกิดตั้งครรภ์ จะส่งผลให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกเพิ่มมากขึ้นถึง 74 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังพบว่าหากผู้เป็นสามีดื่มเครื่องดื่มมีกาเฟอีนเกิน 2 แก้วทุกวันก่อนหน้าที่ผู้เป็นภรรยาจะเริ่มตั้งครรภ์ ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการแท้งลูกเพิ่มขึ้นถึง 73 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มกาเฟอีนเลยเช่นเดียวกัน


     การศึกษาวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคู่สามีภรรยา 501 คู่ ในพื้นที่รัฐมิชิแกนและเท็กซัสโดยกลุ่มตัวอย่างต้องยุติการคุมกำเนิดและคาด หวังต่อการมีบุตร และอยู่ระหว่างดำเนินความพยายามเพื่อมีลูก กลุ่มตัวอย่างถูกขอให้บันทึกรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งรวมถึงการสูบ บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มมีกาเฟอีน คู่อาสาสมัครที่ตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี จะยังอยู่ในการศึกษาวิจัยต่อจนกว่าจะคลอดหรือจนกว่าจะแท้งลูก

      การวิจัยพบว่าจากจำนวน 501 คู่มี 344 คู่ที่ตั้งครรภ์ ในจำนวนนี้มี 98 คู่ที่เกิดอาการแท้ง โดยทีมวิจัยตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับเครื่องดื่มกาเฟอีนดังกล่าว และพบว่าสตรีที่มีอายุ 35 ปีหรือเกินกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะแท้งลูกมากกว่าเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มสตรีที่อายุต่ำกว่า 35 ปีลงมา

     ในทางตรงกันข้าม กลับพบว่าสตรีที่รับประทานวิตามินรวม ทั้งก่อนหน้าและระหว่างตั้งครรภ์ มีโอกาสแท้งลูกน้อยลง โดยสตรีที่กินวิตามินรวมเป็นประจำทุกวันก่อนตั้งครรภ์ ลดความเสี่ยงต่อการแท้งลงได้ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่ยังคงกินต่อเนื่องต่อไปในระหว่างตั้งครรภ์ลดความเสี่ยงลงได้เพิ่ม ขึ้นไปอีกเป็น 79 เปอร์เซ็นต์ สืบเนื่องจากโฟเลท และวิตามินบี6 ที่มีอยู่ในวิตามินรวมเป็นสำคัญ

งานวิจัยชิ้นนี้ยอมรับว่าการศึกษาแสดงให้เห็นเพียงความเชื่อมโยงกับการดื่มเครื่องดื่มมีกาเฟอีนกับการแท้งเท่านั้น

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : istock