คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะปฏิเสธการออกกำลังกาย ด้วยเหตุผลนู่นนี่นั่น แต่ในความจริงแล้วคนป่วยโรคเบาหวานสามารถออกกำลังกายได้ และเป็นผลดีอย่างมาก

      • ช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมน้ำหนักและไขมันได้ดี
      • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
      • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน
      • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ให้รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น
      • ช่วยป้องกันหรือลดความอ้วนได้ ถ้าออกกำลังกายตามเวลาที่กำหนด
      • ช่วยในด้านอารมณ์ และจิตใจให้รู้สึกสดชื่น 

      เพียงแค่มีข้อควรระวังด้วยการตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดก่อน - หลัง การออกกำลังกาย

      • • ถ้าระดับน้ำตาลต่ำกว่า 100 มก./ดล. ไม่ควรออกกำลังกาย อาจหน้ามืดได้

      • • ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงตั้งแต่ 250 มก./ดล. ขึ้นไป หรือมีภาวะเลือดเป็นกรดสูง อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้