โภชนาการที่ดีก็เป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายทุกคนควรต้องเติมเต็มโภชนาการให้ครบถ้วนทั้งในช่วงแข่งขันและช่วงฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


     1. คาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) แหล่งพลังงานที่ดีก่อนการออกกำลังกาย เช่น ขนมปังโฮลเกรน ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง ร่างกายจะดูดซึมคาร์โบไฮเดรตค่าดัชนี้น้ำตาลต่ำอย่างช้าๆ และจะค่อยๆ ได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

     2. ไขมันดี ควรเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีมากกว่าไขมันไม่ดีเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง และช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้น

     3. โปรตีน ร่างกายของคนเราต้องการการซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย

     4. วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย น้ำช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าและความร้อนในร่างกาย รวมทั้งชดเชยภาวะการสูญเสียน้ำของร่างกายได้

 

ที่มา : women.thaiza