ที่่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

http://www.thaihealth.or.th/

ภาวะอากาศปรวนแปร ที่ควรจะเป็นฤดูร้อนก็กลายเป็นฤดูหนาว ที่ควรจะเป็นฤดูหนาวก็กลับร้อน หรือเหมือนๆ กับฤดูฝนในประเทศไทยตอนนี้ ที่ส่อเค้าความยาวนานของฝนไปจนถึงเดือน พ.ย. (ทั้งที่ควรจะหยุดตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.) นี่คือส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อน และชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับภาวะอากาศอันสุดแสนคาดเดา

 

 

มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถทำเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนนี้ ไม่เพียงชีวิตส่วนตัว หากชีวิตการทำงานของเราก็สามารถรักษ์โลกได้ มองไปรอบตัวและสำรวจออฟฟิศของคุณเดี๋ยวนี้เลยว่า รักษ์โลกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่

1.เครื่องถ่ายเอกสาร การกดปุ่มพักเครื่องหรือสแตนด์บายหลังใช้งาน จะทำให้เครื่องถ่ายเอกสารกินไฟน้อยลง 70%

2.น้ำยาลบคำผิด ให้ใช้ปากกาลบคำผิดแทนที่จะใช้แบบขวดที่จะแห้งช้ากว่า คุณจึงใช้น้อยกว่า และควรใช้ชนิดสูตรน้ำ ซึ่งมีผลต่อมลภาวะน้อยลง

3.ซองจดหมาย ให้ใช้ซองชนิดรีไซเคิลและรียูสด้วยสำหรับเอกสารภายใน พนักงานเพียง 17 คนก็ใช้กระดาษถึงปีละ 1 ตันแล้ว รวมทั้งซองจดหมายและกระดาษสำเนาด้วย ถ้าสำนักงานนั้นๆ ใช้ซองรีไซเคิลแทนซองธรรมดาที่ทำจากกระดาษใหม่ พนักงานแต่ละคนใน 17 คนนั่นก็จะประหยัดกระดาษได้มากพอจะส่งจดหมายถึงเพื่อนได้ 1 หมื่นคนเลยทีเดียว

4.โทรสาร พยายามอย่าใช้กระดาษปะหน้าเอกสารถ้าเป็นไปได้ คุณจะประหยัดกระดาษทั้งจากผู้ส่งและผู้รับ

5.กระดาษ ให้นำไปรีไซเคิล และพยายามใช้กระดาษรียูส (2 หน้า) และรีไซเคิล

6.คลิปหนีบกระดาษ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ มีการผลิตคลิปหนีบกระดาษมากมายเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้ทุกคนในประเทศนี้อย่างน้อยคนละ 3 ชิ้น ถ้าพนักงาน 1 ใน 4 คนนำคลิปหนีบกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ก็จะประหยัดได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

7.ปากกา พยายามใช้ปากกาชนิดเติมหมึกได้ รวมถึงดินสอและปากกาเขียนกระดานด้วย ปากกาพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้งนั้นรีไซเคิลไม่ได้ และไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ถ้าโยนทิ้งไป 1 ด้าม มันจะอยู่ในที่กลบฝังขยะต่อไปอีก 5 หมื่นปีจากนี้

8.เครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เครื่องอิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้ไฟ 300 วัตต์ แต่เครื่องอิงก์เจ็ตใช้เพียง 10 วัตต์ ถ้าใช้เครื่องอิงก์เจ็ตจะประหยัดพลังงานได้เทียบเท่า 5% ของไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนของทั้งประเทศ หรือเท่ากับพลังงานของสายฟ้าที่ผ่าลงมา 4 ครั้ง อย่าลืมรีไซเคิลตลับหมึกของคุณด้วย

9.ให้รีไซเคิลของทั้งบนโต๊ะและในที่ทำงาน เพียงรีไซเคิลกระดาษ สำนักงานก็จะลดขยะที่ส่งไปกลบฝังได้ถึง 50% ซึ่งเท่ากับ 33 ตัน หรือเท่ากับต้นไม้ 561 ล้านต้น

10.แถบยางรัดของ หลีกเลี่ยงการใช้แถบยางรัดของหรือหนังสติ๊ก รู้หรือไม่ว่า 3 ใน 4 ของแถบยางเป็นวัสดุสังเคราะห์ทำจากน้ำมันดิบ เมื่อถูกเผาในเตาเผาขยะจะเกิดเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ

11.ที่เย็บกระดาษ ถ้าเย็บกระดาษไม่เกิน 5 แผ่น ให้ใช้ชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษโลหะ แต่ละปีมีการผลิตที่เย็บกระดาษมากถึง 6.43 แสนตัน ถ้า 1 ใน 3 ของเอกสารที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันสามารถทำได้โดยไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ เราก็จะลดปริมาณที่เย็บกระดาษได้มากถึง 1 ล้านชิ้นไม่ให้ต้องตรงไปยังที่กลบฝังในแต่ละปี

12. เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิดระบบจัดการพลังงาน หรือตั้งเวลาให้เครื่องหยุดการทำงานเวลาไม่ได้ใช้งานทั้งหน้าจอและซีพียู

13.ระบบทำความเย็น พยายามใช้พัดลมมากกว่าเครื่องปรับอากาศ แอร์คอนดิชั่นนั้นกินไฟสูงสุดเป็นอันดับสองในอาคารสำนักงาน (15% ของค่าไฟทั้งหมด)

14.ระบบทำความร้อน พยายามรักษาอุณหภูมิในที่ทำงานให้คงที่ สำหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน อาจตั้งเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส พลังงานครึ่งหนึ่งที่ใช้ในสำนักงานหมดไปกับการรักษาความร้อน เราลดค่าใช้จ่ายได้ 1 ใน 3 โดยการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

15.แสงสว่าง ถ้าแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์มีมากพอ ให้ปิดไฟในที่ทำงาน ตาของคุณจะไม่ต้องอ่อนล้ากับแสงจ้า รวมทั้งประหยัดพลังงานได้ถึง 17% ของพลังงานแสงสว่างในที่ทำงาน

16.นัดประชุมออนไลน์ ประหยัดเวลาและเงินได้ด้วยการประชุมแบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางไปอ้อมโลกเพื่อประชุมกันอีกแล้ว

คิดเรื่องประหยัดพลังงานไว้ ออฟฟิศของเราต้องรักษ์โลก!