ที่มา : MGR Online  โดย อ.พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

http://www.thaihealth.or.th/

 

โรคมะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบสำหรับผู้หญิง เนื่องจากไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงให้รับรู้ได้เลย

ปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด อาจมีความผิดปกติของยีนบางชนิดในร่างกาย และถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ซึ่งคนที่มียีนผิดปกตินี้มีโอกาสสูงกว่าคนทั่วไปในการเกิดโรค โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงวัยกลางคน หรือ สูงอายุ ผู้ที่มีประจำเดือนเร็วและหมดประจำเดือนช้า มีญาติใกล้ชิดป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ เต้านม หรือทางเดินอาหาร รวมทั้งหญิงนั้นเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม มดลูก หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อน ตลอดจนผู้ที่ไม่เคยคลอดบุตร หรือ มีบุตรยาก

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ จะมีอาการคล้ายคลึงกับอาการที่เกิดจากความผิดปกติในระบบอื่น ๆ เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ จึงทำให้วินิจฉัยโรคได้ล่าช้า และมักตรวจพบเมื่ออาการโรคลุกลามออกไปมาก ทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น หากท่านมีอาการเหล่านี้ติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ เช่น ท้องอืดแน่น รู้สึกอิ่มเร็วหลังรับประทานอาหาร ปวดท้องในอุ้งเชิงกราน มีปัสสาวะบ่อย หรือ กลั้นลำบาก การขับถ่ายผิดปกติไปจากเดิม มีเลือด หรือ ตกขาว ผิดปกติจากช่องคลอด ควรรีบไปพบแพทย์

สำหรับการตรวจหามะเร็งรังไข่นั้น แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและตรวจภายใน ร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมโดยอัลตราซาวนด์ หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณอุ้งเชิงกรานและช่องท้อง ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป มะเร็งรังไข่บางชนิดสร้างโปรตีน ซึ่งตรวจพบได้ในเลือด เรียกว่า สารบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการวินิจฉัยและตรวจติดตามภายหลังการรักษาได้ แต่ไม่แนะนำให้ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งรังไข่ เนื่องจากความแม่นยำต่ำ และ ไม่เฉพาะเจาะจงต่อโรค

การตรวจพบก้อนที่รังไข่เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นมะเร็งเสมอไป เนื่องจากก้อนที่รังไข่ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง และ รังไข่ที่โตบางชนิดสามารถที่จะยุบเองได้โดยไม่ต้องการการรักษา แต่ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนเสมอ

สำหรับการป้องกันโรคมะเร็งรังไข่ที่ง่ายที่สุดคือ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย หากสงสัยว่า มีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และ รับการรักษาหากตรวจพบว่า มีความผิดปกติ และ ควรตรวจสุขภาพโดยเฉพาะทางด้านนรีเวชเป็นประจำทุกปี เนื่องจากระยะของโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อการรักษา นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพสตรี