นอกเหนือจากสุภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพสมองแล้ว สุขภาพช่องปากก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับ และสุขภาพช่องปากที่พูดถึงนี้ สิ่งสำคัญเห็นจะเป็น "ฟัน" ครับ

 

ฟันของคนเราที่ดูเสมือนหนึ่งว่าแข็งแรง ไม่โยกไม่คลอนนี้ แต่ท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ครับว่า ตามทฤษฎีทางวิชาการซึ่งทั่วโลกทราบกันมาหลายสิบปีแล้วว่า ฟันคนเรานั้นมันสามารถเลื่อนหรือโยกไปมาด้วยตัวเองได้ สาเหตุมาจากการมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน รวมถึงมีอะไรมากระทบกระเทือน

นอกจากปัญหาการโยกคลอนของฟันแล้ว ท่านที่มีปัญหาฟันไม่เรียบเสมอกันหรือที่เรียกว่าฟันเหยินนั้น ทำให้การเคี้ยวอาหารไม่เป็นปกติ หรือ รูปลักษณ์ของฟันบั่นทอนสุขภาพช่องปาก จัดได้ว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา เพราะฉะนั้น "การจัดฟัน" ที่บางท่านคิดว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น แต่จริงๆ แล้วคือความจำเป็นครับ เพราะถือเป็นวิธีการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งครับ...แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการจัดฟันเป็นเพียงแฟชั่น จนทำให้แพร่หลาย กระทั่งมีการจัดฟันโดยใช้วัสดุอุปกรณ์เลียนแบบหรือของปลอม

พูดถึงการจัดฟัน ฟังดูง่าย แต่คำจำกัดความหรือความหมายที่แท้จริงของการจัดฟัน ท.ญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อธิบายว่า "การจัดฟันจริงๆ แล้วมีกระบวนการในการวินิจฉัย ป้องกันและแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันรวมถึงการสบฟันที่ผิดปกติด้วย ซึ่งการสบฟันที่ผิดปกตินั้นเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุหลักๆ ก็คือ เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะของฟันตามพันธุกรรม ทั้งเรื่องจำนวนของฟันและขนาดซี่ฟัน เช่น ถ้าพ่อแม่มีฟันห่างลูกก็อาจจะมีฟันห่างได้เช่นเดียวกัน หรือบางครั้งอาจได้ส่วนผสมที่ไม่ลงตัวจากพ่อและแม่ เช่น ได้คางที่มีขนาดใหญ่ของพ่อ แต่ได้ฟันที่มีซี่ขนาดเล็กของแม่ ก็จะทำให้ลูกมีลักษณะของฟันห่างมากยิ่งขึ้นด้วย"

ถามว่าถ้ามีปัญหาการสบฟันที่ไม่ดี ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หรือ ทำไมต้องจัดฟันด้วย เรื่องนี้ตอบง่ายๆ ว่า ถ้าเรามีการเรียงตัวของฟันที่เป็นระเบียบ จะทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น รวมถึงเกิดความมั่นใจ เพราะเมื่อยิ้มฟันสวยก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ส่วนการปล่อยทิ้งไว้นั้นจะเป็นภัยหรือเป็นปัญหากับสุขภาพช่องปาก เพราะบางครั้งฟันที่มีปัญหาจะทำให้เกิดการทำลายของอวัยวะปริทันต์ เกิดฟันโยกคลอนและเกิดผลเสียอื่นๆ ตามมาได้ ในบางกรณีอาจไปขัดขวางพัฒนาการของขากรรไกร ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก ควรรีบแก้ไข...แต่ถ้าปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ทั้ง เรื่องฟันเรียงตัวไม่สวย สบกันไม่ดี มีเขี้ยวซ้อนไปมา เหล่านี้เวลารับประทานอาหารก็จะมีเศษอาหารติดฟันเยอะ ก็จะเริ่มมีหินปูนเกาะ ตามมาด้วยปัญหาเหงือกอักเสบ ปวดฟันฟันโยก เหงือกเป็นหนอง เกิดการติดเชื้อ และเชื้อลุกลามจนขึ้นสมอง เกิดสมองอักเสบก็สามารถเสียชีวิตได้ ซึ่งฟังดูอาจไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงครับ จึงไม่อยากให้ทุกท่านนิ่งนอนใจกับการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก

 

 

ข้อมูลจาก ท.ญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย น.พ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

http://www.thaihealth.or.th/