“วาโก้” จับมือ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ

เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8

 

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ สนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านม พร้อมเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้าย ผนึกกำลังสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศรวม 28 แห่ง สานต่อโครงการ WACOAL CARES FOR YOUR BREASTS. MAMMOGRAM SAVES YOUR LIFE. มอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 

          กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นทุกปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่วาโก้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปีแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งปัจจุบันเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสตรีไทย โดยโครงการฯ ต้องการให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ร่วมกับการตรวจ ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มที่ไม่แสดงอาการ โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี หรือหากใครที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ก็ควรตรวจเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อายุ 30 ปีเช่นกัน

 

          ทั้งนี้ วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ 1 ใบ  แก่ลูกค้าสมาชิก His & Her โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 โดยความพิเศษของบริการที่ระบุในบัตรสำหรับปีนี้อยู่ที่ วาโก้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามต้องการ 1 ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รับบริการตรวจด้วยตนเอง หรือ 2. มอบบัตรในการตรวจให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อใช้บริการแทนในสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือ 3. หากไม่ประสงค์จะรับการตรวจ ก็สามารถเลือกบริจาคบัตรนี้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “แมมโมแกรมการกุศล” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้

 

          ผู้ที่ได้รับบัตร VIP Card นี้สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ณ สถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการรวม 28 แห่ง ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช  (ยกเว้นโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท)