การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เป็น การบริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยในการออม การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จะทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดทำไฟล์บัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยโปรแกรม excel พร้อมกับแจกให้คนไทยได้ดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆครับ


dsds

 

ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ

https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Public/Documents/SavingBOT_2559.xls

 

หวังว่าการทำบัญชีในรูปแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเงินในกระเป๋าได้อย่างครอบคลุม และช่วยให้ทุกท่านรวยเป็นเศรษฐีได้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะ

ที่มา: http://www.kidtam.com/