FDA ประกาศอนุมัติเครื่องส่งสัญญาณให้คนไม่หิว เพื่อช่วยลดความอ้วน สำหรับคนที่มีน้ำหนักมาก ความเสี่ยงต่อโรคเยอะ และไม่เคยลดความอ้วนได้สำเร็จเลย
    
          หลายคนถามหาวิธีแก้หิวเพื่อช่วยลดความอ้วนมานาน ซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จซะแล้วล่ะ เมื่อองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ได้อนุมัติเครื่องส่งสัญญาณให้คนไม่หิวเครื่องแรกของโลกออกมา จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยลดความอ้วนอีกแรงนั่นเอง
 

อุปกรณ์ช่วยลดความอ้วน

ภาพจาก FDA 

 
          โดยอุปกรณ์ช่วยลดความอ้วนตัวนี้ก็คือ Maestro Rechargeable System เครื่องส่งสัญญาณที่ช่วยควบคุมระบบประสาทและต่อมความหิวความอิ่มภายใต้สมอง เพื่อให้ร่างกายควบคุมอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยตัวส่งสัญญาณผ่านชีพจร ขั้วไฟฟ้า และลวดนำไฟฟ้า ทำงานโดยส่งคลื่นไฟฟ้าเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องผ่านไปทางชีพจร ส่งต่อไปยังเส้นประสาทเวกัส (vagus nerve) ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่มีหน้าที่ส่งสารไปยังสมองว่าตอนนี้ร่างกายกำลังรู้สึกหิวหรืออิ่ม ทำให้เส้นประสาทเส้นนี้ส่งต่อความรู้สึกหิวไปถึงสมองได้ไม่สะดวก ร่างกายก็จะไม่รู้สึกหิวบ่อย ๆ นั่นเอง

          ทั้งนี้ทาง FDA ก็ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานเจ้าเครื่อง Maestro Rechargeable System มาสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ที่ 35-45 และมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรคขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 

ภาพจาก Entero Medics 

 
          นอกจากนี้ทาง FDA ยังได้เผยผลการทดลองการทำงานของเครื่อง Maestro Rechargeable System มาว่า ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้มีแนวโน้มจะลดน้ำหนักส่วนเกินที่เกิดจากการกินได้ถึง 25% เมื่อเทียบกับผู้ที่มีดัชนีมวลกายใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้ใช้ Maestro Rechargeable System ช่วยควบคุมอาหาร
    
          อย่างไรก็ดีการลดน้ำหนักด้วยเครื่องส่งสัญญาณควบคุมความหิวจำเป็นต้องได้รับการติดตั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะจะต้องนำขดลวดรับสัญญาณไปฝังอยู่ในช่องท้อง เพื่อที่จะสามารถควบคุมเส้นประสาทเวกัสได้อย่างสะดวก ว่าแต่มีคนสนใจจะใช้เครื่อง Maestro Rechargeable System มาช่วยลดความอ้วนกันบ้างไหมเอ่ย ;)