ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ฟลูออไรด์เป็นสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฟันผุที่ได้รับการยอมรับของวงการทันตแพทย์ทั่วโลก การนำฟลูออไรด์มาใช้ในการป้องกันฟันผุนั้น มีการกำหนดปริมาณและวิธีใช้ ที่เหมาะสม และปลอดภัย ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มีมาตรการควบคุมและป้องกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง วิธีป้องกันโรคฟันผุที่วงการทันตแพทย์ทั่วโลกยอมรับคือการใช้ฟลูออไรด์แบบเฉพาะที่ คือให้สัมผัสผิวฟันอย่างสม่ำเสมอ

โดยกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันแบบ 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยเน้นช่วงก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ ทุกด้าน และไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัง 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้มากกว่า 

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังสนับสนุนการใช้ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุใน รูปแบบอื่นด้วย เช่น โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยจะ ส่งผลในการส่งเสริมสุขภาพ และลดการเกิดโรคฟันผุ ในเด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน

"ปัจจุบันมีจังหวัดที่ร่วมดำเนินการนม ฟลูออไรด์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจากการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี พบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า