หลายๆ คนอาจจะคิดว่า เวลาแปรงฟันยิ่งใช้ยาสีฟันมากเท่าไหร่ ฟันจะยิ่งสะอาดมากยิ่งขึ้น ยาสีฟันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งซึ่งยาสีฟันทำให้เราได้รับฟลูออไรด์ ที่จะช่วยทำให้ฟันแข็งแรงและต่อต้านฟันผุได้ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการแปรงฟันที่ถูกวิธี

      ปริมาณยาสีฟันที่ควรใช้กันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ในเด็กบีบยาสีฟันปริมาณ และแนะนำเด็กว่าไม่ให้กลืนยาสีฟน เพราะเด็กอาจจะกลืนยาสีฟัน หากได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป จะทำให้ฟันแท้ตกกระได้ 

      - เด็กเล็กที่ยังบ้วนไม่เป็นควรใช้ปริมาณน้อย แค่ป้ายๆ ขนแปรงก็พอ

      - เด็ก 3 ขวบขึ้นไป บีบยาสีฟันให้มีขนาดเท่าเม็ดถั่วขนาดเล็ก

      - ผู้ใหญ่ บีบยาสีฟันประมาณครึ่งนิ้วหรือน้อยกว่า


       + +  ควรดูฉลากบนยาสีฟัน เพื่อดูปริมาณฟลูออไรด์สำหรับแต่ละช่วงวัย  + +