ปัญหาสุขภาพหลายอย่างก็มาจากพฤติกรรมของคนเรานั่นเอง หากรู้และปรับเปลี่ยนได้ สุขภาพจะดีขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร อย่าได้ทำพฤติกรรมเหล่านี้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังอาหาร

     1. อย่าสูบบุหรี่
      การสูบบุหรี่หลังอาหาร เทียบได้กับการสูบบุหรี่ยามปกติถึง 10มวน 

     2. อย่ากินผลไม้ทันที 
      ทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหาร เกิดท้องอืดท้องเฟ้อ อีกทั้งผลไม้ยังย่อยเร็วกว่าอาหาร ในขณะที่อาหารยังถูกย่อยไม่หมด เติมผลไม้ลงไปอีก ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากผลไม้ได้ไม่เต็มที่

     3. อย่าดื่มน้ำชา
      ใบชามีความเป็นกรดสูง ทำให้โปรตีนในอาหารที่เรากินกระด้างขึ้นทำให้ย่อยยาก และยังขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กด้วย

     4. อย่าขยายเข็มขัดหลังกินอิ่ม
      เพราะเป็นเหตุให้ลำไส้ไม่ปกติ

     5. อย่าอาบน้ำหลังกินข้าว
      ปริมาณโลหิตไหลเวียนบริเวณท้องก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่

     6. อย่าเดินหลังอาหาร
      การเดินทันทีทำให้การย่อยเพื่อดูดซึมสารอาหารทำได้ไม่ดี

     7. อย่านอนทันที
      อาหารที่รับประทานเข้าไปไม่สามารถย่อยได้เต็มที่ อาจทำให้เกิดลมหรือแก๊สในทางเดินอาหาร เกิดอาการกรดไหลย้อนได้