โรคมือเท้าปาก โรคยอดฮิตที่มักจะเกิดในเด็กเล็ก 1-5 ปี และแพร่กระจายได้เร็วมาก เป็นโรคที่ติดต่อกันง่าย เมื่อมีการแพร่เชื้อต้องถึงขั้นปิดโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนั้น จึงควรสังเกตุอาการของเด็ก หากเข้าข่ายควรจับแยกหรือให้หยุดเรียน

อาการของโรคมือเท้าปาก

      ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจะมีอาการไข้เหมือนกับอาการไข้หวัดทั่วไป แต่จะมีอาการเจ็บในช่องปาก ตรวจพบตุ่มหรือแผลภายในช่องปาก และมักตรวจพบตุ่มน้ำใสที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าร่วมด้วย

      ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนมากไม่รุนแรง ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แค่รักษาตามอาการด้วยการให้ยาลดไข้ ยาทาในปาก เพื่อลดอาการเจ็บ การดื่มน้ำเย็น อมน้ำแข็ง หรือกินไอศกรีมเพื่อให้เกิดอาการชาในช่องปาก ทำให้พอจะรับประทานอาหารได้บ้าง

      แต่โรคนี้ก็อาจจะรุนแรงได้ จึงควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่าให้มีไข้สูงนานหลายวัน สังเกตุอาการซึม อาการชัก ความผิดปกติของการหายใจ