การปวดประจำเดือนคืออาการที่ปวดท้องและบริเวณกระดูกเชิงกรานของผู้หญิงที่ เกิดขึ้นมาจากการเป็นประจำเดือน ซึ่งหลายคนนั้นอาจจะเป็นเรื่องปกติ  แต่ว่าการปวดประจำเดือนทำให้ผู้หญิงหลายคนได้รับความทุกทรมานจากการปวด  และมีผลต่อการดำรงชีวิตในประจำวันด้วย  การปวดจะเริ่มจากไม่รุนแรงไปจนถึงรุนและบางรายอาจจะปวดเป็นระยะเวลาหลายวัน  การปวดประจำเดือนมักพบถึงร้อยละ 50 ของผู้หญิงทั่วไปและในผู้หญิงเหล่านั้นร้อยละ 15 มักพบอาการปวดที่รุนแรง  และวัยรุ่นมักพบอาการปวดถึงร้อยล่ะ 90
              เวลาที่ผู้หญิงเริ่มประจำเดือน  จะยังไม่ปวดจนกว่ารอบประจำเดือนของการตดไข่  เกิดขึ้นและเลือดออกก่อนที่จะมีอาการของการตดไข  จึงพบว่าวัยรุ่นจะยังไม่ปวดเลยทันทีจนกว่าจะผ่านไปอีกหนึ่งรอบจึงจะมีอาการ ปวด

สาเหตุของการปวดประจำเดือน

ในแต่ละเดือนของผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยประจำเดือนนั้น  ในเยื่อบุด้านในของมดลูก  โดยปกติจะสร้างเพื่อเตรียมการตั้งครรภ์  และจะตกไข่มาหากไม่ได้ปฏิสนธิกับอสุจิแล้ว  เยื่อบุข้างก็จะหลุดออกมาและก็สร้างใหม่ในเดือนถัดไป  เมื่อเยื่อบุมดลูกเก่าถูกทำลายแล้วจะมีโมเลกุลที่ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและ ต่อมาก็จะทำให้เยื่อบุเหล่านี้ตายออกมาทางปากมดลูก  ซึ่งกระบวนการนี้มีสารที่ทำให้เกิดความเจ็บระหว่างนี้ด้วย

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการปวด

นักวิจัยได้ทำการศึกษาของการปวดประจำเดือนโดยวัดความดันภายในและความถี่ของ การหดตัวของมดลูกโดยเฉลี่ยมีการหดตัว 1 -4 ครั้งต่อ 10 วินาที  จะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือน  นอกจากยังมีปัจจัยอื่นๆ
– ปากมดลูกแคบผิดปกติมีจะมีแนวโน้มการเพิ่มอาการปวดมากขึ้น
– ขาดการออกกำลังกายก็มีแนวโน้มในการปวดประจำเดือนที่มากขึ้น
– เนื้องอกก็มีผลทำให้เกิดการปวดประจำเดือนที่มากขึ้น
– อารมณ์และความเครียดส่งผลกระทบต่ออาการปวดได้เช่นกัน

การดูแลรักษา

สำหรับการดูแลรักษาโดยทั่วไปนั้น  มักจะรับประทานยาในการบรรเทาอาการปวดลดลง  แต่การดูแลตัวเองสามารถทำด้วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ  การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  การเล่นโยคะสามารถที่จะช่วยลดอาการปวดลงได้เช่นกันและเป็นวิธีที่ผู้หญิง นิยมใช้ในปัจจุบัน
ถ้าหากมีอาการที่รุนแรงมากอาจจะต้องมีการกำหนดยาสำหรับการคุมกำเนิดเพื่อ ผลิตสารที่ทำให้ปวดลดลง  การใส่ห่วงอนามัยเข้าไปในโพรงมดลูกนั้นจะช่วยลดอาการปวดได้  และหากไม่สามารถแกไขได้อาจจะมีการผ่าตัดเพื่อกำจัดเยื่อยุหมดลูกออกบางส่วน  ซึ่งเป็นขั้นตอนหากสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งได้

โดยทั่วไปแล้วนั้นการปวดประจำเดือนไม่ได้ปวดที่แรงหรือว่าไปตลอดชีวิตดังที่ กล่าวไว้ตอนต้นมักจะลดลงหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปสักระยะ  แล้วไปถึงอายุเพิ่มขึ้นความเจ็บปวดก็ลดลงเช่นกัน