สำหรับในร่างกายเรามีอะไรที่แปลกก็คือบางส่วนนั้นงอกออกมาเรื่อยๆ แม้จะตัดแล้วก็ขึ้นมาอีกนั้นก็คือ  เล็บ  ขน  และเส้นผม  ในบทความนี้ขอกล่าวถึง  ขน  และผมเท่านั้นซึ่งสองสองมีความคล้ายกัน  ขนและเส้นผมของเรานั้นขึ้นในบริเวณต่างๆ  นั้นมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน  ต่อไปนี้เราจะได้รู้ว่า  ขนและผมเป็นอย่างไร

                 ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่า  ขนและผมจะมีการงอกออกจากผิวหนังของร่างกายตามบริเวณต่างๆ  ที่มีความหนาและขนาดที่ไม่เท่ากัน  รวมไปถึงหนวดเคราด้วย  กลายเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเลยก็ว่าได้  เนื่องจากผิวหนังสร้างโปรตีนที่มีชื่อว่า  “เดอราติน”  เป็นเซลล์ชนิดที่แข็งซึ่งถูกผลิตโดยผิวหนัง  ทำให้งอกตามผิวหนังและจะออกมาเรื่อยๆ  โปรตีนที่ว่านี้มีสีและเมลานินที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคน  ทั้งสีน้ำตาล  สีทอง  สีดำ  เป็นต้นเกิดจากที่เซลล์ผิวใต้ผิวหนังมีกระบวนการทางเคมีที่แตกต่างกัน

                 ขนและผมคืออันเดียวกันแต่คนที่ต่างบริเวณเลยทำให้เรียกที่ต่างกัน  ผมนั้นอยู่บริเวณศีรษะเป็นบริเวณรากผมนั้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น  โดยเฉลี่ยแล้วเส้นผมเราจะมีอยู่ 1 แสนเส้นต่อหัวผมเราจะมีการเกิดขึ้นและร่วงอยู่ทุกวันโดย  30 – 100 เส้นต่อวัน มีความยาวในแต่ละวัน 0.3 มิลลิเมตร  ต่อจากนั้นก็จะยาวไปเรื่อยๆ  จนถึง 9 0 – 100 เซนติเมตรเส้นผมของเราก็จะหยุดยาวทันที

                ประโยชน์ของขนและผม
                              ประโยชน์ที่ขนขึ้นตามในแต่ละที่นั้นจะมีความยาวมากน้อย  และประโยชน์ที่แตกต่างกัน  อย่างเช่นผมเป็นบริเวณที่หนานแน่นเพราะว่าผมช่วยป้องกันความร้อนและการกระทบกระแทกศีรษะของเรา  ขนตาและคิ้วช่วยเรื่องของเหงื่อไม่ให้ไหลลงไปที่ตาและช่วยป้องกันฝุ่นละอองที่จะเข้าตาได้อีกด้วย

                ขนลุก  เป็นอาการที่ใครหลายคนมักเกิดขึ้นเสมอเมื่อถูกอากาศเย็น  เนื่องจากปลายประสาทของเรานั้นเมื่อได้รับรู้ความเย็นแล้วจะมีการหดตัวและทำให้รากของขนนั้นตั้งขึ้นมา  ทำให้ขนเราลุกขึ้นมาและไม่เพียงแค่นั้นการที่ขนขึ้นบริเวณต่างๆ  เราต้องมั่นทำความสะอาดเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้ง่ายและอาจจะมีกลิ่นด้วย